shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0429.496.204
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 september 1986
Begindatum:18 september 1986
Naam:ARCELORMITTAL HOLDING AND SERVICES BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 6 december 2019
Afkorting: AMHSB
Naam in het Frans, sinds 6 december 2019
Adres van de zetel: Keizerinlaan 66
1000 Brussel
Sinds 29 maart 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 september 1986
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 306.424.250,45 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.918.756 (ARCELOR CENTER BRUSSELS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 maart 2004
0471.056.249 (SIDARSTEEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2011
0407.627.058 (AND-steel)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2020
0414.924.626 (COCKERILL SAMBRE FINANCES ET SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 december 2002
0428.967.949 (AL-CENTER)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 december 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.924.626 (COCKERILL SAMBRE FINANCES ET SERVICES)   sinds 20 december 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug