shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0433.666.709
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 maart 1988
Begindatum:21 maart 1988
Naam:INBEV BELGIUM
Naam in het Engels, sinds 31 augustus 2005
Adres van de zetel: Industrielaan 21 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 19 april 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 november 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 30 april 1988
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  11.050  -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  11.050 -  Vervaardiging van bier
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0412.653.341   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 januari 2014
0445.820.017   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 januari 2014
0400.287.029   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 mei 1988
0416.912.037   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 mei 1988
0417.976.166   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 mei 1988
0421.230.715   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 mei 1988
0423.658.980   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 mei 1988
0417.510.269   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 mei 1988
0401.029.474   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 april 1989
0406.934.202   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 april 1989
0423.598.010   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 april 1989
0425.291.451   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 april 1989
0402.859.311   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 april 1989
0415.104.273   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 april 1989
0402.234.452   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 april 1989
0411.907.035   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 april 1989
0416.007.957   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 april 1989
0417.575.694   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 april 1989
0425.019.554   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 april 1989
0405.368.641   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 april 1989
0414.318.078   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 januari 1991
0421.821.920   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 januari 1991
0426.735.662   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 maart 1991
0405.682.407   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 juli 1992
0418.806.408   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 juli 1993
0407.061.785   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 oktober 1994
0433.695.908   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 juli 1999
0402.110.431   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.287.029   sinds 26 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.976.166   sinds 26 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.658.980   sinds 26 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0416.912.037   sinds 27 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.230.715   sinds 27 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.510.269   sinds 28 mei 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.234.452   sinds 17 maart 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.575.694   sinds 17 maart 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.019.554   sinds 18 maart 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0411.907.035   sinds 23 maart 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.859.311   sinds 14 april 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.934.202   sinds 14 april 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0416.007.957   sinds 18 april 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.104.273   sinds 9 juni 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0423.598.010   sinds 9 juni 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0425.291.451   sinds 9 juni 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.029.474   sinds 10 juni 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.318.078   sinds 22 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.821.920   sinds 24 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0426.735.662   sinds 20 maart 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.682.407   sinds 16 juli 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0418.806.408   sinds 24 juli 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.061.785   sinds 21 oktober 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.695.908   sinds 30 juli 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.110.431   sinds 29 december 2000
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug