shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0435.793.185
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 1988
Begindatum:6 december 1988
Naam:WHITE ART CENTRE
Naam in het Nederlands, sinds 6 december 1988
Adres van de zetel: Groenestaakstraat 57 Stratenplan
9030 Gent
Sinds 1 juli 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 april 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (1) De Boeck ,  Karel  Sinds 6 december 1988
Zaakvoerder (1) Ronsse ,  Paule  Sinds 6 december 1988
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 20 juni 2012
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 20 juni 2012
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 juni 2012
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 20 juni 2012
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 20 juni 2012
BTW 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 20 juni 2012
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 37.184,03 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug