shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0436.088.937
Status:Actief
Rechtstoestand: Vrijwillige ontbinding – vereffening
Sinds 1 januari 1991
Begindatum:13 december 1988
Naam:SABENA WORLD AIRLINES
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 13 december 1988
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 27 juli 2013
Adres van de zetel: Kardinaal Mercierstraat 5
1000 Brussel
Sinds 1 januari 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 december 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 10.000.000.000,00 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0403.457.543 (SABENA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 mei 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.457.543 (SABENA)   sinds 24 mei 1991
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.


Naar boven   Terug