shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0436.139.417
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 februari 2020
Begindatum:15 december 1988
Naam:FORMA INTERNATIONAL
Naam in het Nederlands, sinds 15 december 1988
Adres van de zetel: Bogaardestraat 173 Stratenplan
9990 Maldegem
Sinds 21 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 december 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Meyseman ,  Ragna  Sinds 22 januari 2013
Bestuurder Tant ,  Bart  Sinds 22 januari 2013
Gedelegeerd bestuurder Tant ,  Bart  Sinds 15 mei 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Goossens ,  Benny  Sinds 4 februari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.491  -  Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 maart 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 4.000.000 BEF
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug