shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0437.396.556
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 mei 1989
Begindatum:15 mei 1989
Maatschappelijke Naam:VM Vastgoedbeheer
Benaming in het Nederlands, sinds 3 oktober 2005
Adres van de maatschappelijke zetel: Scheldekant 13 Stratenplan
9700 Oudenaarde
Sinds 24 augustus 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 22 oktober 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 12  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 februari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1994
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 februari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.321  -  Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 11 maart 2009
BTW 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 11 maart 2009
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  68.322 -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 97.600 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
0474.081.659   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2014
0473.898.646   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 maart 2017
0874.208.342   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 maart 2017
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug