shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0437.862.552
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 1989
Begindatum:28 juni 1989
Naam:PROCTER & GAMBLE SERVICES COMPANY
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 1989
Adres van de zetel: Temselaan 100 Stratenplan
1853 Grimbergen
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 juni 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 1989
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1989
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.100 -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 453.454.368 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
0459.802.467   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2012
0459.802.665   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2012
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug