shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0439.800.275
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 januari 1990
Begindatum:15 januari 1990
Naam:DEMO J.V.
Naam in het Frans, sinds 15 januari 1990
Adres van de zetel: de Cipletstraat 2 Stratenplan
1020 Brussel
Sinds 18 januari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 18 juni 1994
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Schnoeck ,  Jason  Sinds 19 maart 2009
Bestuurder Schnoeck ,  Jimmy  Sinds 1 juli 2013
Bestuurder Schnoeck ,  Johnny  Sinds 19 maart 2009
Gedelegeerd bestuurder Schnoeck ,  Johnny  Sinds 1 januari 2011
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van sloopwerken
Sinds 10 november 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 1998
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 februari 1990
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.110 -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.000 XEU
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
0462.200.149 (LOCATION MATERIEL DE GENIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 oktober 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0462.200.149 (LOCATION MATERIEL DE GENIE)   sinds 22 oktober 2001
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug