shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.072.766
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 1990
Begindatum:15 maart 1990
Naam:FUN BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 2001
Adres van de zetel: Koning Albert I-laan 244
8200 Brugge
Sinds 21 december 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 maart 1990
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.192  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte. = 2500 m²)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.650 -  Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 9.445.386,64 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0428.410.495 (NOLMANS DHZ)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 mei 1992
0436.011.634 (FUN PLUS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2001
0449.448.015 (THE FUN FACTORY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 februari 2004
0428.410.495 (NOLMANS DHZ)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 juni 1992
0436.011.634 (FUN PLUS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 december 2001
0439.185.118 (COEMANCENTER)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 4 januari 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0428.410.495 (NOLMANS DHZ)   sinds 10 juni 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.011.634 (FUN PLUS)   sinds 21 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0439.185.118 (COEMANCENTER)   sinds 4 januari 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug