shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0440.906.174
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 juni 1990
Begindatum:29 juni 1990
Naam:VINCERE
Naam in het Nederlands, sinds 29 juni 1990
Adres van de zetel: Westlaan 466 Stratenplan
8800 Roeselare
Sinds 1 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Titeca ,  Vincent  Sinds 30 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2008
Vrijstelling
Sinds 1 augustus 2008
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1990
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.789  -  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 17 september 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.101 -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 oktober 2020
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 30 april
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 april 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

0418.954.381 (GROEP IMFIRO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 juni 2022
0444.066.988 (VANFLETEREN L)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 maart 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0444.066.988 (VANFLETEREN L)   sinds 27 maart 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug