shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0444.218.428
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 mei 1991
Begindatum:21 mei 1991
Naam:Grond- en Afbraakwerken G. en A. De Meuter
Naam in het Nederlands, sinds 21 mei 1991
Afkorting: "G & A DE MEUTER"
Naam in het Nederlands, sinds 10 februari 2011
Adres van de zetel: Preflexbaan 250 Stratenplan
1740 Ternat
Sinds 30 april 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 mei 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van sloopwerken
Sinds 1 maart 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 1994
 
Detail handel
Sinds 1 maart 1994
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 april 1978
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.110 -  Slopen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 111.552 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0461.408.709 (NAVICOM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2020
0840.951.396 (GRONDWERKEN DE MEUTER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2020
0417.108.809 (Grond- en Afbraakwerken G. en A. DE MEUTER)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juni 1991
0414.303.430 (Albert Van Boven en Co)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juli 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.108.809 (Grond- en Afbraakwerken G. en A. DE MEUTER)   sinds 14 juni 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.303.430 (Albert Van Boven en Co)   sinds 30 juli 2002
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug