shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.700.746
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 1991
Begindatum:8 november 1991
Naam:BIETENPLANTRSVENNOOTSCHAP VOOR TS-PARTICIÂTIE
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 1991
SOCIETE DE PARTICIPATION BETTERAVIERE-RT - BIETENPLANTRSVENNOOTSCHAP VOOR TS-PARTICIPATIE
Naam in het Frans, sinds 8 november 1991
Afkorting: SOPABE-T
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 1991
SOPABE-T
Naam in het Frans, sinds 8 november 1991
Adres van de zetel: Anspachlaan 111   bus 10
1000 Brussel
Sinds 8 november 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 oktober 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 maart 1997
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 120.000,00 EUR
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

0445.695.697 (SOCIETE COOPERATIVE DES PLANTEURS DE BETTERAVES DU GROUPE RT - COOPERATIVE VENNOOTSCHAP VAN DE BIETPLANTERS VAN DE TS-GROEP)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 december 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.695.697 (SOCIETE COOPERATIVE DES PLANTEURS DE BETTERAVES DU GROUPE RT - COOPERATIVE VENNOOTSCHAP VAN DE BIETPLANTERS VAN DE TS-GROEP)   sinds 10 december 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug