shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0445.700.746
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 november 1991
Begindatum:8 november 1991
Naam:BIETENPLANTRSVENNOOTSCHAP VOOR TS-PARTICIÂTIE
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 1991
SOCIETE DE PARTICIPATION BETTERAVIERE-RT - BIETENPLANTRSVENNOOTSCHAP VOOR TS-PARTICIPATIE
Naam in het Frans, sinds 8 november 1991
Afkorting: SOPABE-T
Naam in het Nederlands, sinds 8 november 1991
SOPABE-T
Naam in het Frans, sinds 8 november 1991
Adres van de zetel: Anspachlaan 111   bus 10
1000 Brussel
Sinds 8 november 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 16 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 maart 1997
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juni 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 31 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 juli 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

0445.695.697 (SOCIETE COOPERATIVE DES PLANTEURS DE BETTERAVES DU GROUPE RT - COOPERATIVE VENNOOTSCHAP VAN DE BIETPLANTERS VAN DE TS-GROEP)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 december 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0445.695.697 (SOCIETE COOPERATIVE DES PLANTEURS DE BETTERAVES DU GROUPE RT - COOPERATIVE VENNOOTSCHAP VAN DE BIETPLANTERS VAN DE TS-GROEP)   sinds 10 december 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug