shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0447.442.390
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 april 1992
Begindatum:4 april 1992
Naam:INTERNATIONAL INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT - Brussels
Naam in het Frans, sinds 7 november 2012
Afkorting: I.I.B.M - Brussels
Naam in het Frans, sinds 7 november 2012
Adres van de zetel: Naamsestraat 48
1000 Brussel
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 4 april 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lim Hao Zheng ,  Joshua  Sinds 3 mei 2018
Bestuurder XIA ,  QUN  Sinds 4 oktober 2018
Bestuurder XIA ,  YOHET  Sinds 3 mei 2018
Gedelegeerd bestuurder Lim Hao Zheng ,  Joshua  Sinds 4 oktober 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 juni 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2014
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.599 -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug