shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0448.993.303
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1992
Begindatum:28 december 1992
Naam:SEA - INVEST
Naam in het Nederlands, sinds 28 december 1992
Adres van de zetel: Skaldenstraat 1
9042 Gent
Sinds 11 oktober 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 december 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 december 1992
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  82.110 -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 248.268.020,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0450.231.636 (FINANCIELE VENNOOTSCHAP DER VLAANDEREN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 juli 2006
0446.114.678 (FIPARV)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 oktober 2006
0448.199.584 (L. WILLEMSENS LIMITED)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 7 juli 2011
0447.744.674 (EUROPEAN BULK TERMINALS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 mei 2015
0444.333.838 (PARCOO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2015
0442.147.081 (SEA - INVEST)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 13 januari 1993
0438.919.159 (GHENT EQUIPMENT COMPANY)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0442.147.081 (SEA - INVEST)   sinds 13 januari 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug