shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0450.367.337
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 juni 1993
Begindatum:21 juni 1993
Naam:ONESTO WOONPUNT
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 2013
Adres van de zetel: Graaf van Loonstraat 15 Stratenplan  bus 1
3580 Beringen
Sinds 27 november 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 juni 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Govaert ,  David  Sinds 1 mei 2003
Bestuurder Vermeulen ,  Hans  Sinds 1 mei 2003
Gedelegeerd bestuurder Vermeulen ,  Hans  Sinds 18 december 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 21 juni 1993
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  66.199 -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0462.340.897   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 december 2013
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug