shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0451.000.609
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 1993
Begindatum:28 september 1993
Naam:CIRCUS BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 28 februari 2007
Adres van de zetel: Rue Saint-Exupéry 17 Stratenplan  bus 13
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 28 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 september 1993
Aantal vestigingseenheden (VE): 19  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 17 december 1993
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  93.299 -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.240.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0448.260.754 (INVESTISSEMENTS ET LEISURE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2007
0447.713.891 (SA CENTRE DE DIVERTISSEMENT SPADOIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 juli 2019
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug