shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0453.107.190
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juli 1994
Begindatum:25 juli 1994
Naam:MARREYT CLASSICS
Naam in het Nederlands, sinds 26 mei 2020
Adres van de zetel: Victor Bocquéstraat 15
9300 Aalst
Sinds 2 december 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stefan.yee@pegroup.beSinds 25 november 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0746.433.608   Sinds 26 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Matthijs ,  Koen  (0480.194.639)   Sinds 26 mei 2020
Vaste vertegenwoordiger Yee ,  Stefan  (0746.433.608)   Sinds 26 mei 2020
Gedelegeerd bestuurder 0480.194.639   Sinds 26 mei 2020
Gedelegeerd bestuurder 0746.433.608   Sinds 26 mei 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Garagehouder hersteller
Sinds 6 september 1994
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 6 september 1994
 
Carrossier-hersteller
Sinds 6 september 1994
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 september 1994
 
Detail handel
Sinds 6 september 1994
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 11 april 1994
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.209 -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug