shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0453.804.602
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 1994
Begindatum:16 november 1994
Naam:ALTERFIN
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 1994
Adres van de zetel: Liefdadigheidsstraat 18-26 Stratenplan
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 1 mei 2019
Telefoonnummer:
025385862 Sinds 1 april 2010(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@alterfin.beSinds 1 april 2010(1)
Webadres:
www.alterfin.be Sinds 1 april 2010(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 23 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1995
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkende Coöperatieve Vennootschap
Sinds 1 juni 1995
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  64.999 -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug