shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0457.031.732
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 januari 1996
Begindatum:18 januari 1996
Naam:BRN
Naam in het Nederlands, sinds 18 januari 1996
Adres van de zetel: Bergemeersenstraat 118
9300 Aalst
Sinds 30 januari 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 december 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0468.737.058   Sinds 27 november 2003
Bestuurder 0894.919.624   Sinds 10 januari 2008
Vaste vertegenwoordiger Boghaert ,  Maarten  (0468.737.058)   Sinds 27 november 2003
Vaste vertegenwoordiger Vandyck ,  Tom  (0894.919.624)   Sinds 10 januari 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 2 december 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.699 -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 25.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug