shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0457.719.838
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 april 1996
Begindatum:11 april 1996
Naam:BRUTSAERT INGENIEURS
Naam in het Nederlands, sinds 11 april 1996
Adres van de zetel: Citadellaan 22
9000 Gent
Sinds 11 april 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 april 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Labiau ,  Frank  Sinds 18 januari 2007
Bestuurder Steurbaut ,  Guy  Sinds 18 januari 2007
Gedelegeerd bestuurder Labiau ,  Frank  Sinds 18 januari 2007
Gedelegeerd bestuurder Steurbaut ,  Guy  Sinds 18 januari 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 10 februari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1996
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 februari 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 februari 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.699 -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug