shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0458.125.456
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 1996
Begindatum:6 juni 1996
Naam:VAN VLERKEN TOTAALBOUW
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 1996
Afkorting: V.V.T.
Naam in het Nederlands, sinds 6 juni 1996
Adres van de zetel: Bulestraat 24 Stratenplan  bus E
2250 Olen
Sinds 1 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 juni 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Van Vlerken ,  Chris  Sinds 31 augustus 2007
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 8 juli 1996
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 1996
 
Ruwbouw
Sinds 19 maart 2009
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 juni 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug