shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0460.935.981
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 juni 1997
Begindatum:25 juni 1997
Naam:CONCORDIA TEXTILES
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2012
Adres van de zetel: Flanders-Fieldweg 37
8790 Waregem
Sinds 29 maart 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 maart 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  13.200  -  Weven van textiel
Sinds 15 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  13.200 -  Weven van textiel
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 12.375.419,63 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0432.235.760 (C.I.A.C. SERVICE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 juli 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0432.235.760 (C.I.A.C. SERVICE)   sinds 19 juni 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug