shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0461.983.086
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 oktober 2015
Begindatum:27 november 1997
Naam:Think Media Magazines
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 2011
Adres van de zetel: Vleminckstraat 10 Stratenplan
2000 Antwerpen
Sinds 15 januari 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 november 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1998
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.140  -  Uitgeverijen van tijdschriften
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  18.110  -  Krantendrukkerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 997.184 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0441.120.267   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2012
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug