shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0462.440.966
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 januari 1998
Begindatum:29 januari 1998
Naam:Interface 3
Naam in het Frans, sinds 29 januari 1998
Adres van de zetel: Gaucheretstraat 88/90 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 1 juli 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 29 januari 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2017
Aanbestedende overheid
Sinds 19 januari 2003
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0427.075.657 (INTERFACE 3 (FEMMES - GESTION - INFORMATIQUE))   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.075.657 (INTERFACE 3 (FEMMES - GESTION - INFORMATIQUE))   sinds 31 december 1997
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug