shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0464.324.251
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 1998
Begindatum:9 oktober 1998
Naam:Evergreen Garden Care Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 3 mei 2018
Adres van de zetel: Voshol 8 Stratenplan
9160 Lokeren
Sinds 1 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 oktober 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) KAHOFER ,  KARL  Sinds 21 augustus 2017
Zaakvoerder (2) Lofnes ,  Martin  Sinds 21 augustus 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1998
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  46.216 -  Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
0429.314.278 (Scotts Belgium)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 april 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.314.278 (Scotts Belgium)   sinds 20 april 2000
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug