shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0465.688.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 april 1999
Begindatum:7 april 1999
Naam:SDI CONSULTING
Naam in het Frans, sinds 26 november 2015
Afkorting: SDIC
Naam in het Frans, sinds 26 november 2015
Adres van de zetel: Paleizenstraat 33 Stratenplan  bus 8
1030 Schaarbeek
Sinds 1 juli 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 april 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Bol ,  Stéphane  Sinds 7 april 1999
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 april 2007
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug