shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.030.461
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 mei 1999
Begindatum:28 mei 1999
Naam:Netropolix
Naam in het Nederlands, sinds 13 januari 2020
Adres van de zetel: Kleinhoefstraat 11   bus 1
2440 Geel
Sinds 13 januari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
boekhouding@netropolix.beSinds 13 januari 2020
Webadres:
www.netropolix.be Sinds 13 januari 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 mei 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.660  -  Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 500.078,29 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0841.369.684 (Netropolix)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 juli 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug