shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0466.222.283
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juni 1999
Begindatum:10 juni 1999
Naam:DIBERGET
Naam in het Nederlands, sinds 1 juni 1999
Adres van de zetel: Boudewijnlaan 18 Stratenplan
2220 Heist-op-den-Berg
Sinds 9 april 2019
Telefoonnummer:
032264414 Sinds 1 juni 1999(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Dillen ,  Sabine  Sinds 1 oktober 2002
Zaakvoerder (3) Verbeeck ,  Bart  Sinds 1 juni 1999
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geregistreerd diamanthandelaar
Sinds 19 februari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  46.761  -  Groothandel in diamant en andere edelstenen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug