shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0466.251.878
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 juni 1999
Begindatum:15 juni 1999
Naam:Bermaso
Naam in het Nederlands, sinds 14 juni 1999
Adres van de zetel: Wijnegemsteenweg 22 Stratenplan  bus 1
2970 Schilde
Sinds 2 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0444.703.428   Sinds 27 december 2019
Vaste vertegenwoordiger Painblanc ,  Xavier  (0444.703.428)   Sinds 24 juni 2010
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 juni 2010
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 augustus 2008
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2005
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  68.203 -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 11 augustus 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 14.800.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
 
 
Linken tussen entiteiten
0405.162.763 (Immobilière Belair,)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0426.026.176 (A.G.E.H.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0433.276.333 (OUD BRUGGE INVESTMENT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0444.738.169 (SOLHOF)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0448.005.584 (Zuidzand Invest)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0448.413.380 (WASHINGTON)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0818.679.802 (Mercurius Investments VOF)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0892.576.578 (PRO RETAIL INVEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2013
0421.805.389 (FITNESS CENTER IMMO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0424.891.276 (N.V. DUCK COMPANY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0427.003.304 (Hippocampe)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0432.469.055 (HILL R&R)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0437.130.597 (JOLIXA N.V.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0449.577.875 (BECLAN IMMO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0475.962.964 (ELISA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0477.294.042 (FUGAS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2016
0404.668.756 (BRIMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2018
0452.962.779 (LUCY CHANG REAL ESTATE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 februari 2018
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug