shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.316.018
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 1999
Begindatum:18 juni 1999
Naam:VERHELST JOHAN
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 1999
Adres van de zetel: Oudenburgsesteenweg 106 Stratenplan
8400 Oostende
Sinds 11 juli 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 16 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Vanheede ,  Caroline  (0421.855.770)   Sinds 1 oktober 2010
Zaakvoerder (2)0421.855.770   Sinds 1 oktober 2010
Zaakvoerder (2) Verhelst ,  Johan  Sinds 18 juni 1999
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Detail handel
Sinds 8 juli 1999
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2009
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2010
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug