shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0466.385.403
Status:Stopgezet
Sinds 29 juni 2007
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 29 juni 2007
Begindatum:14 juli 1999
Naam:POSTSHOP
Naam in het Frans, sinds 6 juli 1999
Adres van de zetel: Muntcentrum  Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 5 juli 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 juli 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Henet ,  Yves  Sinds 5 februari 2004
Wettelijk vertegenwoordiger Anciaux ,  Pierre  Sinds 1 januari 2006
Wettelijk vertegenwoordiger Mannekens ,  Marleen  Sinds 1 januari 2006
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 juli 1999
Handelsonderneming
Sinds 29 juli 1999
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.000.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 januari
 
 
Linken tussen entiteiten
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0214.596.464   sinds 29 juni 2007
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug