shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0467.369.853
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 november 1999
Begindatum:22 november 1999
Naam:DESCARTES SYSTEMS (BELGIUM)
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2013
Adres van de zetel: Duwijckstraat 17 Stratenplan
2500 Lier
Sinds 18 oktober 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 november 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Brett ,  Allan  Sinds 8 juli 2014
Bestuurder GARDNER ,  EDWARD  Sinds 19 maart 2010
Bestuurder PAGAN ,  JOHN  Sinds 19 maart 2010
Gedelegeerd bestuurder PAGAN ,  JOHN  Sinds 17 juni 2011
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 13.836.559,05 EUR
Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 januari
 
 

Linken tussen entiteiten

0447.241.363 (TIE Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 augustus 2012
0437.558.882 (ROUTING INTERNATIONAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2015
0466.426.478 (DSGX BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 augustus 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug