shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0470.269.460
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 2000
Begindatum:1 februari 2000
Naam:POUILLON PETER
Naam in het Nederlands, sinds 24 januari 2000
Adres van de zetel: Lakvenheidedreef 18 Stratenplan
2960 Brecht
Sinds 1 januari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 januari 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Pouillon ,  Peter  Sinds 1 februari 2000
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer tegelzetter
Sinds 21 februari 2000
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 december 2012
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 21 november 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 12 december 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  43.331 -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 21 november 2016
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug