shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0472.062.970
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 juni 2000
Begindatum:7 juni 2000
Naam:WALLIMAGE
Naam in het Frans, sinds 19 mei 2000
Adres van de zetel: Rue du Onze Novembre 6
7000 Mons
Sinds 15 januari 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 19 mei 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 november 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 19 mei 2000
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 februari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  59.111  -  Productie van bioscoopfilms
Sinds 1 oktober 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 16.846.371,08 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0473.372.272 (WALLIMAGE COPRODUCTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2018
0865.277.018 (WALLIMAGE ENTREPRISES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug