shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0472.651.603
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 augustus 2000
Begindatum:28 augustus 2000
Naam:BACOVI
Naam in het Frans, sinds 23 augustus 2000
Adres van de zetel: Rue Oborne 57 Stratenplan
4690 Bassenge
Sinds 23 augustus 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 augustus 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Collo ,  Aurélie  Sinds 6 juni 2016
Bestuurder Collo ,  Bernard  Sinds 30 december 2005
Bestuurder Collo ,  Nicolas  Sinds 6 juni 2016
Vaste vertegenwoordiger Collo ,  Bernard  Sinds 6 juni 2016
Persoon belast met dagelijks bestuur Collo ,  Bernard  Sinds 30 december 2005
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2000
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 december 2016
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 62.500 XEU
Jaarvergadering november
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug