shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0473.191.041
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 november 2000
Begindatum:10 november 2000
Naam:BARCO
Naam in het Nederlands, sinds 9 november 2000
Adres van de zetel: President Kennedypark(Kor) 35
8500 Kortrijk
Sinds 28 december 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 9 november 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 1 juni 2011
Vrijstelling
Sinds 1 juni 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2000
Onderworpen aan btw
Sinds 10 november 2000
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 1 april 2006
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  27.900  -  Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  26.700 -  Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 56.752.735,86 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.577.737 (BARCO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 november 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.577.737 (BARCO)   sinds 9 november 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug