shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0473.430.967
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 december 2000
Begindatum:4 december 2000
Naam:P2N
Naam in het Frans, sinds 4 december 2000
Adres van de zetel: Chaussée de Tirlemont 75 Stratenplan
5030 Gembloux
Sinds 22 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Louis ,  Marc  Sinds 12 juni 2019
Zaakvoerder (1) Louis ,  Marc  Sinds 22 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 14 december 2017
BTW 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 14 december 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 14 december 2017
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0450.191.549   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 juni 2019
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug