shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0476.091.737
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 september 2001
Begindatum:17 september 2001
Maatschappelijke Naam:FLAGEY
Benaming in het Frans, sinds 17 september 2001
Adres van de maatschappelijke zetel: Belvédèrestraat 27 Stratenplan  bus 5
1050 Elsene
Sinds 14 juni 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 17 september 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2002
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 augustus 2002
Aanbestedende overheid
Sinds 17 september 2001
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  90.042  -  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  90.042 -  Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug