shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0477.122.907
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 maart 2002
Begindatum:18 maart 2002
Naam:C.A.S.52
Naam in het Frans, sinds 12 april 2012
Adres van de zetel: César Franckstraat 52 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 12 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
laurentvandecasteele@yahoo.comSinds 20 mei 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 maart 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Fonteyne ,  Serge  Sinds 3 maart 2010
Bestuurder Vandecasteele ,  Laurent  Sinds 29 april 2011
Gedelegeerd bestuurder Vandecasteele ,  Laurent  Sinds 27 maart 2002
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2003
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2015
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 65.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug