shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0477.445.084
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 2002
Begindatum:30 april 2002
Naam:Fluvius System Operator
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 2018
Adres van de zetel: Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
Sinds 1 januari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 1 januari 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 54  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 27 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 23 mei 2017
Vrijstelling
Sinds 23 mei 2017
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 29 april 2002
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  35.130  -  Distributie van elektriciteit
Sinds 28 oktober 2010
Btw 2008  35.220  -  Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  42.211  -  Bouw van water- en gasdistributienetten
Sinds 28 oktober 2010
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 28 oktober 2010
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 28 oktober 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.130 -  Distributie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0477.951.662 (GEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DISTRIBUTIENETBEHEER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 maart 2006
0477.884.257 (indexis)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2016
0882.509.166 (INFRAX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2018
0458.440.014 (INTERKABEL VLAANDEREN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 juli 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug