shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0478.518.519
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 oktober 2002
Begindatum:7 oktober 2002
Naam:SIMPLY BETTER
Naam in het Frans, sinds 25 september 2002
Adres van de zetel: Chaussée de Tubize 483A Stratenplan
1420 Braine-l'Alleud
Sinds 1 augustus 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 25 september 2002
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger Marquezy ,  Benoit  (0820.918.423)   Sinds 14 december 2009
Vaste vertegenwoordiger Van Praet ,  Denis  (0820.918.423)   Sinds 14 december 2009
Zaakvoerder (2)0820.918.423   Sinds 14 december 2009
Zaakvoerder (2) Marquezy ,  Benoit  Sinds 25 september 2002
Zaakvoerder (2) Van Praet ,  Denis  Sinds 25 september 2002
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 8 juli 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2002
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 30 april 2003
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2002
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 8 juli 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  82.300 -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug