shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0479.203.556
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 2002
Begindatum:31 december 2002
Naam:GERHANKO
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 2012
Adres van de zetel: Engelse Wandeling(Kor) 2   bus K5
8500 Kortrijk
Sinds 13 mei 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
raadvanbestuur@gerhanko.beSinds 20 november 2023
Webadres:
www.gerhanko.eu Sinds 20 november 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Desmet ,  Frank  Sinds 20 november 2023
Bestuurder Ingelaere ,  Geert  Sinds 20 november 2023
Bestuurder Vanhalst ,  Hilde  Sinds 20 november 2023
Gedelegeerd bestuurder Desmet ,  Frank  Sinds 20 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2003
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2010
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.103  -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 1 maart 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.103 -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug