shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0500.813.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 2012
Begindatum:15 november 2012
Naam:BASWARE BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2012
Afkorting: Basware
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2012
Adres van de zetel: Korte Keppestraat 7 Stratenplan  bus 51
9320 Aalst
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 november 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder ANDERSON ,  KLAUS  Sinds 11 maart 2019
Bestuurder De Budt ,  Dany  Sinds 14 december 2018
Bestuurder NURMINEN ,  MARTTI  Sinds 2 december 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 8 mei 2014
Vrijstelling
Sinds 8 mei 2014
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 januari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.510 -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 1 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.127.093,76 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug