shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0502.438.521
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 januari 2013
Begindatum:14 januari 2013
Naam:GLADIATOR
Naam in het Frans, sinds 14 januari 2013
Adres van de zetel: Rue du Comté, Ligny 71
5140 Sombreffe
Sinds 15 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0789.470.825   Sinds 15 september 2022
Bestuurder Carette ,  Philippe-Antoine  Sinds 1 juli 2020
Vaste vertegenwoordiger Croegaert ,  Sébastien  (0789.470.825)   Sinds 15 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  65.200  -  Herverzekeringen
Sinds 14 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 383.405,13 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug