shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0502.670.529
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 2013
Begindatum:22 januari 2013
Naam:Vincent Doumier
Naam in het Frans, sinds 18 januari 2013
Adres van de zetel: Beeldhouwerslaan 127 Stratenplan
1180 Ukkel
Sinds 18 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 januari 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Doumier ,  Vincent  Sinds 18 januari 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 januari 2013
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 18 januari 2013
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 18 januari 2013
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 18 januari 2013
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 18 januari 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug