shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0505.632.888
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 2014
Begindatum:24 november 2014
Maatschappelijke Naam:Elytra
Benaming in het Nederlands, sinds 24 november 2014
Adres van de maatschappelijke zetel: Boekhoutstraat 27 Stratenplan
3890 Gingelom
Sinds 24 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 24 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Czubin ,  Mark  Sinds 24 november 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 11 januari 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 19 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 24 november 2014
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 24 november 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.550 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 november 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug