shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0507.676.323
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2014
Begindatum:23 december 2014
Naam:GERMARE
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 2014
Adres van de zetel: Jozef II-straat 12
8400 Oostende
Sinds 1 juli 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@germare.beSinds 30 maart 2021
Webadres:
www.germare.be Sinds 30 maart 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 30 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2015
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  69.103  -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 20 december 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  69.103 -  Activiteiten van deurwaarders
Sinds 1 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 december 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug