shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0507.813.806
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 2014
Begindatum:29 december 2014
Naam:Verro
Naam in het Nederlands, sinds 29 december 2014
Adres van de zetel: Vossenstraat 29 Stratenplan
9150 Kruibeke
Sinds 29 december 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 29 december 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Rosiers ,  Koen  Sinds 29 december 2014
Zaakvoerder Verbraeken ,  Kathleen  Sinds 29 december 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 20 augustus 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 januari 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 augustus 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug