shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0508.580.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 december 2012
Begindatum:10 december 2012
Naam:WELAKO
Naam in het Nederlands, sinds 10 december 2012
Adres van de zetel: Lagaeplein(Heu) 11/32 Stratenplan
8501 Kortrijk
Sinds 21 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Laebens ,  John  Sinds 10 december 2012
Zaakvoerder (2) Vuylsteke ,  Carine  Sinds 10 december 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 januari 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug