shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0508.760.149
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 december 2012
Begindatum:27 december 2012
Naam:Tjaka
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 2012
Adres van de zetel: Goede Aardelaan(Odk) 5 Stratenplan  bus .0102
8670 Koksijde
Sinds 19 september 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 december 2012
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Beke ,  Luc  Sinds 27 december 2012
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 mei 2013
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 februari 2013
BTW 2008  01.410  -  Fokken van melkvee
Sinds 1 februari 2013
BTW 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 februari 2013
BTW 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 februari 2013
BTW 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 februari 2013
BTW 2008  70.100  -  Activiteiten van hoofdkantoren
Sinds 1 februari 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 15 mei 2013
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 december 2012
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug